Η πολυπλοκότητα, η ασάφεια και η συνεχής αλλαγή των Φορολογικών, Εργατικών - Ασφαλιστικών και Εμπορικών Νόμων επιβάλλουν την παρουσία Συμβούλων, που να διαθέτουν  εξειδικευμένη γνώση και μεγάλη εμπειρία, προκειμένου να εξασφαλίσουν στην επιχείρηση την σωστή ερμηνεία και εφαρμογής των νόμων.

Τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι τα εξής:

  • Επιχειρηματικό σχέδιο
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Εργατικό - Ασφαλιστικού Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Λογιστική και Λογιστικές Διαδικασίες
  • Λογιστικό Σχέδιο
  • Εφαρμογές Πληροφορικής
  • Λειτουργία του Λογιστηρίου
  • Εξαγωγή και Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links