Από την 01/01/2014 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων. Η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία σύνταξης του μισθωτηρίου. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίου δεν καταργεί την ανάγκη σύνταξης έγγραφου μισθωτηρίου.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή αρκεί να γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία της μίσθωσης που είναι:

  • Α.Φ.Μ μισθωτή/ων και εκμισθωτή/ων
  • Ημερομηνία και διάρκεια μίσθωσης
  • Ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου
  • Ύψος μισθώματος
  • Στοιχεία ακινήτου (Διευθυνση, τετραγωνικά, όροφος, σύντομη περιγραφή)
  • Αριθμός παροχής Δ.Ε.Η
  • Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.Α.Κ)
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό (για ακίνητα άνω των 50 τ.μ)

Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε σωστά, έγκαιρα και υπεύθυνα την δήλωση του «ηλεκτρονικού μισθωτηρίου».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links