Προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του taxisnet όπως:

 

 • Υποβολή Μισθωτηρίου
 • Εκτύπωση Εκκαθαριστικού, Φορολογικής Δήλωσης, Δήλωσης Ακινήτων (Ε9)
 • Εκτύπωση οφειλών
 • Αλλαγή διεύθυνσης χωρίς επίσκεψη στην εφορία
 • Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α για πώληση-δωρεά-γονική παροχή ακινήτου
 • Έκδοση παραβόλων δημοσίου
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Αίτηση χορήγησης επιδόματος θέρμανσης
 • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού τραπέζης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links