Είναι γνωστό πως όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται λογιστική παρακολούθηση-υποστήριξη. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε η επιχείρηση να είναι εντάξει απέναντι στην φορολογική νομοθεσία αλλά και στις φορολογικές της υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διοίκησης κάθε επιχείρησης αλλά για εμάς η συμβολή του λογιστή δεν τελειώνει εκεί.

Είναι απαραίτητο να τηρούνται τα αυτονόητα όπως δηλώσεις Φ.Π.Α, ενημέρωση και εκτύπωση βιβλίων αλλά και φορολογικές δηλώσεις αλλά είναι εξίσου σημαντική η συμβουλή και η καθοδήγηση βάση της εξατομικευμένες οικονομικής εικόνας της επιχείρησης σας.

Η σωστή συμβουλή αλλά και καθοδήγηση μπορεί να κάνει την διαφορά στην βιωσιμότητα και την κερδοφορία κάθε επιχείρησης και εμείς με την μακροχρόνια εμπειρία και την συνεχή επιμόρφωση μπορούμε να παρέχουμε με επιτυχία όλες εκείνες τις συμβουλές και πληροφορίες για την σωστή λήψη των σημαντικών αποφάσεων της επιχείρησης σας.

Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε τις αντιμετωπίζουμε ανθρώπινα, όχι σαν πελάτη της μίας φοράς ή ψυχρά χωρίς ενδιαφέρον μακροπρόθεσμο.

Μέσα από την επιτυχία των συνεργατών μας επιβεβαιώνεται και η δική μας επιτυχία!

Το γραφείο μας  διαθέτει τους κατάλληλους συνεργάτες που μπορούν να αναλάβουν πλήρως την Τήρηση των Βιβλίων του Λογιστηρίου της Επιχείρησης, καθώς και τη Σύνταξη και Υποβολή των απαραίτητων Δηλώσεων και Στοιχείων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Υπουργείου Εμπορίου.

Η παροχή αυτή των ολοκληρωμένων Λογιστικών Υπηρεσιών απαλλάσσει την επιχείρηση από την Διατήρηση Προσωπικού του Λογιστηρίου, καθώς και από σημαντικό κόστος.

 

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας:

 

• Λογιστικοποίηση των οικονομικών πράξεων - Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

• Καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών στα Λογιστικά Βιβλία.

• Εκτύπωση των λογιστικών εγγραφών στα επιβαλλόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ  Βιβλία.

• Εκτύπωση μηνιαίων Ισοζυγίων.

• Συμφωνίες λογαριασμών.

• Συμπλήρωση Δηλώσεων παρακρατούμενων και λοιπών φόρων,  Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες και εξόφληση τους .

• Εξαγωγή Μισθοδοσίας και χειρισμός όλων των θεμάτων  των Εργατικών και Ασφαλιστικών Νόμων.

• Συμπλήρωση Εκκαθαριστικών Δηλώσεων και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Υπολογισμός, αποστολή και εκτύπωση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Μ.Υ.Φ

• Εργασίες Τέλους Χρήσης, Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού, Δημοσίευση, καθώς και Υποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του Νομικού Προσώπου και Δηλώσεων των Μετόχων και των Εταίρων, που ασκούν διοίκηση καθώς και των Προσώπων, που συνδέονται άμεσα μ' αυτά και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Σύνταξη τακτικών Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

και Γενικής Συνέλευσης ή Πρακτικών Διαχείρισης

• Σύνταξη Προσαρτήματος και Πρακτικών των Διοικητικών Οργάνων που συνδέονται με τον ισολογισμό, εφόσον αυτά δε συντάσσονται από άλλους Συνεργάτες της Εταιρίας και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.

• Χειρισμό Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων.

• Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Υπουργείου Εμπορίου και των διαφόρων Οργανισμών για ελέγχους και σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί την επικοινωνία ή την προσωπική παρουσία μας.

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links