Το γραφείο μας παρέχει υποστήριξη σε κάθε είδους προγράμματα επιδοτήσεων. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη σε ένα πρόγραμμα επιδότησης όσο και τις επιμέρους πληρωμές που γίνονται κατά την διάρκεια του προγράμματος είναι μια διαδικασία χρονοβόρα.

Το γραφείο μας παρέχει όλες τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την σωστή και έγκαιρη  συνεργασία με τον φορέα της κάθε επιδότησης. Μπορούμε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου τα προγράμματα επιδότησης προσωπικού από τον Ο.Α.Ε.Δ και έχουμε συνεργαστεί επιτυχημένα με γραφεία επιδοτήσεων για την ομαλή εξέλιξη επιδότησης επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Συζήτηση και αξιολόγηση της ενδεχόμενης επένδυσης.
  • Αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης.
  • Σωστή ενημέρωση για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδοτήσεων (συνήθως υπάρχουν περισσότερες της μίας επιλογές).
  • Έγκυρη και άμεση ενημέρωσή του για την όσο μεγαλύτερη και πιο συμφέρουσα απορρόφηση των πόρων των προγραμμάτων επιδοτήσεων.
  • Ενημέρωση συνθηκών και απαιτήσεων του προγράμματος.
  • Καθοδήγηση στη συγκέντρωση δικαιολογητικών.

Πιστεύουμε πως οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιριακοί τρόποι βραχυχρόνιας βοήθειας του επιχειρηματία αλλά σαν εργαλεία μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Κρίνοντας από την μακροχρόνια εμπειρία μας, όσοι ξεκίνησαν να επιχειρούν λόγω απλά μιας επιδότησης δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των οικονομικών και επιχειρηματικών συνθηκών σε βάθος χρόνου. Αντίθετα όσοι επιχειρηματίες είχαν στο μυαλό τους ένα μελετημένο και σωστό επιχειρηματικό πλάνο και επιδοτήθηκαν για αυτό μπόρεσαν να δώσουν στην επιχείρηση τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους βοήθησε στην ομαλή ανάπτυξη και εδραίωση της επιχείρησης τους. Καταλήγοντας, είναι σημαντικό το ζήτημα της επιδότησης να μην γίνεται ευκαιριακά σαν «αρπαχτή» αλλά μελετημένα και με σχέδιο ώστε τα οφέλη της να είναι μόνιμα αλλά και πιο ισχυρά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links