Το γραφείο μας έχει μια βασική αρχή: Αναλαμβάνουμε όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες των πελατών μας σχετικές με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στη δουλειά τους αναπόσπαστοι.

Αναλαμβάνουμε:

  • Να μεταφέρουμε τα τιμολόγια στο γραφείο μας από τις επιχειρήσεις των πελατών μας για την ενημέρωση των βιβλίων και μετά την επιστροφή τους μαζί με τα εκτυπωμένα βιβλία, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κλπ,
  • Τη διεκπεραίωση κάθε είδους εργασιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, με εξουσιοδοτήσεις ώστε οι πελάτες μας να μη χάνουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους.
  • Όλες τις πληρωμές φόρων και εισφορών εργαζομένων μέσω Web Banking άμεσα με συνέπεια, ασφάλεια και αποδεικτικά.
  • Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις Υπηρεσίες στις οποίες διεκπεραιώνουμε εργασίες για τους πελάτες μας: ΔΟΥ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ, Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι, Τράπεζες.

Αφήστε πάνω μας όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες και επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει, στην επιχείρησή σας!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links