Ανάλογα με τον φορέα που υπάρχει η οφειλή συνήθως υπάρχουν επιλογές για την υπαγωγή σε ρύθμιση. Σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για τις επιλογές που έχετε στην διάθεση σας και ποια σας συμφέρει περισσότερο. Στέλνουμε την αίτηση και σας δίνουμε το αποδεικτικό καθώς και οδηγίες για την τήρηση της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links