Η εργατική νομοθεσία στις μέρες μας έχει γίνει πολύπλοκη με αποτέλεσμα να μην είναι ευδιάκριτα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την εργασιακή σας κατάσταση, να υπολογίσουμε ενδεχόμενη αποζημίωση απόλυσης και να σας λύσουμε όποια απορία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links